• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za sudije

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za Privredni apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Jagodini "Sl. Glasnik RS" 27/2020 od 13.03.2020. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 26. maja 2020. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Prekršajni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Viši sud u Kraljevu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 81/19 od 15.11.2019. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine