• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za sudije

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 116/20 od 16.09.2020. godine