• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za sudije

Polaganje ispita za Osnovne sudove - Oglas objavljen u "Sl. Glasniku" br. 14/2018 od 23.02.2018. godine

Polaganje ispita za Prekršajne sudove - Oglas objavljen u "Sl. Glasniku" br. 14/2018 od 23.02.2018. godine

Izbor kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 104/2017 od 22.11.2017. godine