• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Pristup informacijama od javnog značaja

Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, svaki organ javne vlasti mora ostvarivati prava na pristup informacijama od javnog značaja.