• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Arhiva saopštenja - 2019. godina

24.
Dec.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

24.
Dec.
2019.

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine

24.
Dec.
2019.

ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA

23.
Dec.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 75/19 od 23.10.2019. godine

18.
Dec.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

9.
Dec.
2019.

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine

9.
Dec.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

3.
Dec.
2019.

Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima

2.
Dec.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

2.
Dec.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 84/19 od 29. novembra 2019. godine

Pages