• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odsek za budžet i analitičko planske poslove

Odsek za budžet i analitičko-planske poslove obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje smernica i uputstva ministarstva nadležnog za finansije; izradu predloga finansijskog plana za Savet i sudove; pripremu odluke o raspodeli odobrenih finansijskih sredstava sudovima; prenos sredstava sudovima iz sudskih taksi; praćenje i analizu naplate sudskih taksi; kontrolu finansijskih planova sudova; praćenje dinamike izvršenja budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova; sačinjavanje finansijskih izveštaja; kvalitativne analize pozicija prihoda i rashoda; davanje smernica za unapređenje materijalno-finansijskog poslovanja sudova; obavlja i druge poslove iz delokruga  Odseka. 

Kontakt: Snežana Drakulić, šef Odseka za budžet i analitičko-planske poslove, e-mail: snezana.drakulic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-426, faks: 011/30-27-480.