• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Kontakt

Visoki Savet sudstva

Adresa: Nemanjina 22-26, Beograd, Srbija  
Prijem pošte-pisarnica: Resavska 42, 11 000 Beograd, Srbija  
Telefoni: 011/30-27-437 – žalbena komisija sudova
011/30-27-406 – odnosi sa javnošću
011/30-27-433 – disciplinski tužilac VSS, od 10 do 12 časova
011/30-27-432 – disciplinska komisija VSS, od 10 do 12 časova
011/30-27-421 – pritužbe, od 10 do 12 časova
011/30-27-402 – kabinet
011/30-27-440 – pisarnica
011/30-27-439 – statusna pitanja sudija
011/30-27-413 – zaštita podataka o ličnosti (djelic.lzzpol@vss.sud.rs)
Faks: 011/30-27-470  
Е-pošta: sekretarijat@vss.sud.rs  

 

Kontakt:  Ivana Tintor, Rukovodilac grupe
Jovan Radonjić, Rukovodilac grupe
Nataša Đelić, Šef odseka
e-mail: ivana.tintor@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-409
e-mail: jovan.radonjic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-424
e-mail: natasa.djelic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-413
     
Samostalni izvršioci: Maja Stanković
Aleksandra Marković
Aleksandra Grujić
e-mail: maja.stankovic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-416
e-mail: aleksandra.markovic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-433
e-mail: aleksandra.grujic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-437