• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Kontakt

Visoki Savet sudstva

Adresa: Resavska 42, 11 000 Beograd, Srbija  
Prijem pošte-pisarnica: Resavska 42, 11 000 Beograd, Srbija  
Telefoni: 011/30-27-437 – žalbena komisija sudova
011/30-27-433 – disciplinski tužilac VSS, od 10 do 12 časova
011/30-27-432 – disciplinska komisija VSS, od 10 do 12 časova
011/30-27-471 – pritužbe, od 10 do 12 časova
011/30-27-402 – kabinet
011/30-27-440 – pisarnica
011/30-27-442 – statusna pitanja sudija
011/30-27-413 – zaštita podataka o ličnosti (djelic.lzzpol@vss.sud.rs)
Faks: 011/30-27-470  
Е-pošta: sekretarijat@vss.sud.rs  

 

Kontakt:  Mirjana Pavlović, lice za zaštitu podataka o ličnosti
Mirjana Pavlović, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Ana Čalovska, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Ivana Tintor, Rukovodilac grupe
Jovan Radonjić, Rukovodilac grupe
Nataša Đelić, Šef odseka
e-mail: lzzpol@vss.sud.rs, tel.011/3027-402

e-mail: informacija@vss.sud.rs, tel.011/3027-402

e-mail: informacija@vss.sud.rs, tel.011/3027-402
e-mail: ivana.tintor@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-409
e-mail: jovan.radonjic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-424
e-mail: natasa.djelic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-413

     
Samostalni izvršioci: Maja Stanković
Aleksandra Marković
Aleksandra Grujić
e-mail: maja.stankovic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-432
e-mail: aleksandra.markovic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-433
e-mail: aleksandra.grujic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-437