• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Kontakt

Visoki Savet sudstva

Adresa: Nemanjina 22-26, Beograd, Srbija  
Prijem pošte-pisarnica: Resavska 42, 11 000 Beograd, Srbija  
Telefoni: 011/30-27-437 – žalbena komisija sudova
011/30-27-406 – odnosi sa javnošću
011/30-27-416 – disciplinski organi
011/30-27-410 – savetnik za pritužbe, od 10 do 12 časova
011/30-27-402 – kabinet
011/30-27-440 – pisarnica
011/30-27-442 – statusna pitanja sudija
Faks: 011/30-27-470  
Е-pošta: sekretarijat@vss.sud.rs