• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Aleksandar Pantić

Aleksandar Pantić

Sudija. Rođen je 1959. godine u Kosovskoj Mitrovici. Oženjen. Otac dvoje dece.

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nišu, gde je 1982. godine i diplomirao na Pravnom fakultetu. Pravosudni ispit položio je 1986. godine u Beogradu.

Od 1984. do 1988. godine je radio kao advokatski pripravnik. Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Niš 1988. godine i kao advokat je radio do 2010. godine.

Za sudiju Apelacionog suda u Nišu izabran je 29.12.2009. godine i sudijsku funkciju obavljao je od 01.01.2010. godine do stupanja na funkciju za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija Apelacionih sudova.

U Apelacionom sudu u Nišu bio je predsednik IV veća u Građanskom odeljenju, predsednik Građanskog odeljenja, zamenik predsednika Odeljenja sudske prakse i zamenik predsednika suda. Od početka rada u Apelacionom sudu u Nišu pa do izbora u Visoki savet sudstva bio je predsednik Komisije za javne nabavke.

Aktivno je učestvovao u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu. Na Pravosudnoj akademiji redovno je držao predavanja u sklopu stručnog usavršavanja sudija sa područja Apelacionog suda u Nišu.

Bio je član Upravnog odbora vaterpolo kluba ,,Niš", a u periodu 2004-2010 bio je predsednik Suda Vaterpolo saveza Srbije.

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva