• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године

12
Јун
2019

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године, које објављује дана 12.06.2019. године на својој интернет страници у 14:20 часова.