• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Informator

Informator o radu Visokog saveta sudstva izrađen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa.