• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Arhiva saopštenja - 2018. godina

27.
Dec.
2018.

Saopštenje povodom objavljenog oglasa za izbor sudija

27.
Dec.
2018.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA

25.
Dec.
2018.

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 25.12.2018. godine

25.
Dec.
2018.

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

20.
Dec.
2018.

Saopštenje

20.
Dec.
2018.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Preševu po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 56/18 od 18.07.2018. godine

18.
Dec.
2018.

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

17.
Dec.
2018.

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

12.
Dec.
2018.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 69/18 od 14.09.2018. godine

11.
Dec.
2018.

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 11.12. 2018. godine

Pages