• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Kabinet predsednika Saveta

Kabinet predsednika Saveta obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne poslove; poslove odnosa sa javnošću; administrativno-tehničku podršku u pogledu pripreme godišnjih izveštaja i rada predsednika Saveta; vođenje evidencija dnevnih aktivnosti i rasporeda sastanaka; vođenje internih knjiga u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju; sastavljanje beleški sa sastanaka i kontakt listi; spoljnu i internu komunikaciju za potrebe predsednika Saveta i druge poslove koji su značajni za rad predsednika Saveta.

Kontakt: Zorana Delibašić e-mail: kabinet@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-402