• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Arhiva saopštenja - 2014. godina

23.
Dec.
2014.

Odluka o imenovanju sudija porotnika

23.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Prekršajni sud u Negotinu

23.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Osnovni sud u Majdanpeku

23.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Osnovni sud u Pirotu

23.
Dec.
2014.

Izbor sudija u Vrhovni kasacioni sud

23.
Dec.
2014.

Odložena primena Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

9.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Osnovni sud u Novom Pazaru

9.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Osnovni sud u Ivanjici

9.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Osnovni sud u Sjenici

9.
Dec.
2014.

Predlog kandidata za sudije za Osnovni sud u Kragujevcu

Pages