• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Arhiva saopštenja - 2017. godina

27.
Dec.
2017.

Saopštenje Visokog saveta sudstva od 27. decembra 2017.godine

20.
Dec.
2017.

Saopštenje Visokog saveta sudstva

20.
Dec.
2017.

Saopštenje Visokog saveta sudstva

20.
Dec.
2017.

Saopštenje Visokog saveta sudstva

8.
Dec.
2017.

PRETHODNA LISTA KANDIDATA SA OCENAMA - UPRAVNI SUD

1.
Dec.
2017.

Sastanak predsednika Visokog saveta sudstva i predstavnika Venecijanske komisije

27.
Nov.
2017.

Lista kandidata sa preliminarnom ocenom sa pisanog testa za Upravni sud

23.
Nov.
2017.

Oglas za izbor predsednika sudova

23.
Nov.
2017.

Oglas za izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda

21.
Nov.
2017.

Saopštenje Visokog saveta sudstva od 21.11.2017. godine

Pages