• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odeljenje za kadrovske i opšte poslove

Odeljenje za kadrovske i opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu Nacrta kadrovskog plana; selekciju i izbor kadrova; stručno usavršavanje, vrednovanje radne uspešnosti i napredovanje državnih službenika; pripremu akata koji se odnose na radnopravni status članova Saveta, državnih službenika i nameštenika; postupak prijema novih državnih službenika i nameštenika;  pripremu ugovora o angažovanju lica radi pružanja ekspertskih, prevodilačkih, tehničkih i drugih usluga; pripremu akata koji se odnose na službena putovanja u zemlji i inostranstvu; poslove bezbednosti i zdravlja na radu; pripremu plana integriteta; sprečavanje sukoba interesa; informatičke poslove; vođenje evidencija; administrativno-tehničke poslove; prevoz i dostavu pošte; poslove održavanja čistoće; praćenje stanja i predlaganje mera u oblastima iz delokruga Odeljenja; pripremu analiza i informacija iz delokruga Odeljenja; pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Odeljenja; obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Kontakt: Antonela Samohod Poljičak, načelnik odeljenja, e-mail: antonela.samohod@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-423.