• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. br. 48/19 od 05.07.2019.

07
Okt
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovni sud u Pirotu, po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine, koje objavljuje dana 07.10.2019. godine na svojoj internet stranici u 14:15 časova.