• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. бр. 48/19 од 05.07.2019.

07
Окт
2019

Комисија Високог савета судства утврдила је листу кандидата са оценом са испита за Основни суд у Пироту, по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године, које објављује дана 07.10.2019. године на својој интернет страници у 14:15 часова.