• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Apelacione sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

16
Maj
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačne liste kandidata sa ocenom sa ispita za Apelacioni sud po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine,  koje objavljuje dana 16.05.2019. godine na svojoj internet stranici u 10:30 časova