• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Списак кандидата са оценом са испита за Апелационе судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

16
Мај
2019

Комисија Високог савета судства утврдила је коначне листе кандидата са оценом са испита за Апелациони суд по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године,  које објављује дана 16.05.2019. године на својој интернет страници у 10:30 часова