• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

27
Dec
2011

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 20. decembra 2011. godine doneo Odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova.

Postupak predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova organizovaće i sprovešće Izborna komisija Visokog saveta sudstava.

Kandidacione prijave dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke u ,,Službenom glasniku Republike Srbije” Izbornoj komisiji Visokog saveta sudstva.

Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata kao i Odluka o izbornim radnjama i rokovima u postupku objavljene su na internet stranici Visokog saveta sudstva.