• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

27
Дец
2011

Високи савет судства је на седници одржаној 20. децембра 2011. године донео Одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова.

Поступак предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова организоваће и спровешће Изборна комисија Високог савета судстава.

Кандидационе пријаве достављају се у року од 15 дана од дана објављивања одлуке у ,,Службеном гласнику Републике Србије” Изборној комисији Високог савета судства.

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата као и Одлука о изборним радњама и роковима у поступку објављене су на интернет страници Високог савета судства.