• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje povodom objavljenog oglasa za izbor sudija

27
Dec
2018

Povodom objavljenog oglasa za izbor sudija (,,Službeni glasnik RS”, br. 103/18 od 26.12.2018. godine) pozivaju se kandidati koji su već polagali ispit za određenu vrstu i stepen suda, da u prijavi na oglas navedu da li žele da iskoriste svoje pravo da ponovo polažu ispit.

Kandidati koji konkurišu za neke od sudova opšte nadležnosti obavezni su da navedu i da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

Ukoliko se kandidat u prijavi ne izjasni na napred opisani način, uzeće se u obzir ocena koju je već ostvario na prethodnom ispitu za određenu vrstu i stepen suda.

Ukoliko se kandidat u prijavi izjasni da želi ponovo da polaže ispit za određenu vrstu i stepen suda, uzeće se u obzir ocena ostvarena na poslednjem ispitu.