• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење поводом објављеног огласа за избор судија

27
Дец
2018

Поводом објављеног огласа за избор судија (,,Службени гласник РС”, бр. 103/18 од 26.12.2018. године) позивају се кандидати који су већ полагали испит за одређену врсту и степен суда, да у пријави на оглас наведу да ли желе да искористе своје право да поново полажу испит.

Кандидати који конкуришу за неке од судова опште надлежности обавезни су да наведу и да ли ће писани задатак радити из грађанске или кривичне материје.

Уколико се кандидат у пријави не изјасни на напред описани начин, узеће се у обзир оцена коју је већ остварио на претходном испиту за одређену врсту и степен суда.

Уколико се кандидат у пријави изјасни да жели поново да полаже испит за одређену врсту и степен суда, узеће се у обзир оцена остварена на последњем испиту.