• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju