• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију

13
Јун
2019

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 11.06.2019. године