• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Okrugli sto „Način, merila i postupak vrednovanja rada sudija“

20
Nov
2013

Visoki savet sudstva je, 18. novembra 2013. godine u hotelu Beograd Art u Beogradu, organizovao okrugli sto na temu predloga Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova.
 
Okrugli sto je otvorio predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, koji je podsetio da je Visoki savet sudstva izradio predlog Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova i da su svi sudovi u Republici Srbiji, kao i udruženje Društvo sudija Srbije i eksperti OEBS-a i Evropske komisije dostavili komentare i predloge na taj tekst.
 
Predsednik Milojević je prisutne upoznao sa činjenicom da je Visoki savet sudstva obrazovao novu radnu grupu sa mandatom da izradi konačni tekst Nacrta pravilnika za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova i dostavi ga Visokom savetu sudstva.
 
Na okruglom stolu, predsednik Okružnog suda u Duizburgu (Nemačka) i nezavisni ekspert Frank Rihter, predstavio je ekspertsko mišljenje o nacrtu Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, osvrnuvši se na sistem vrednovanja rada sudija u Nemačkoj.
 
Sudija Rihter je podržao proces izrade Pravilnika za vrednovanje rada sudija i izneo svoje komentare na aktuelni Nacrt pravilnika.
 
Na okruglom stolu učestvovali su članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija, članovi nove radne grupe za izradu Pravilnika za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova i članovi udruženja Društva sudija Srbije.
 
Tokom debate naglašena je potreba organizovanja javnih skupova i rasprava o načinu, merilima i postupku vrednovanja rada sudija.
 
Okrugli sto je organizovan uz podršku misije OEBS u Srbiji.