• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Oglas za izbor sudija

05
Sep
2016

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 i 63/16), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16 i 48/16), oglašava izbor sudija za:

Redni broj Naziv suda  Broj sudija
1 Viši sud u Beogradu 2
     
1 Prvi osnovni sud u Beogradu 7
2 Drugi osnovni sud u Beogradu 3
3 Treći osnovni sud u Beogradu 3
4 Osnovni sud u Despotovcu 2
5 Osnovni sud u Knjaževcu 1
6 Osnovni sud u Novom Sadu 3
     
1 Prekršajni sud u Beogradu 3
2 Prekršajni sud u Vranju 1
3 Prekršajni sud u Vršcu 1
4 Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu 1
5 Prekršajni sud u Jagodini 2
6 Prekršajni sud u Kragujevcu 1
7 Prekršajni sud u Kraljevu 1
8 Prekršajni sud u Kruševcu 2
9 Prekršajni sud u Lazarevcu 1
10 Prekršajni sud u Leskovcu 1
11 Prekršajni sud u Nišu 1
12 Prekršajni sud u Novom Sadu 2
13 Prekršajni sud u Rumi 1
14 Prekršajni sud u Užicu 1

 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 1, 2, 3. i člana 45. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv suda za koji kandidat konkuriše, kao i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Uz prijavu na oglas, potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju.

Kandidat koji podnosi prijavu za prvi izbor na sudijsku funkciju dostavlja: overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, dokaz o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita i uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.  

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Neblagovremene i nepotpune prijave Visoki savet sudstva će zaključkom odbaciti.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: „Oglas za izbor sudija”.