• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o razgovorima sa kandidatima koji su konkurisali za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 39/2018 od 25.05.2018. godine

03
Okt
2018

Kandidati koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, koji je objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 39/18 od 25. maja 2018. godine, a koji su stekli uslov za razgovor sa Komisijom Visokog saveta sudstva, obaveštavaju se da će se razgovori sa njima obaviti 25.oktobra 2018. godine, po redosledu i spisku u prilogu.