• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

03
Окт
2018

Кандидати који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Управном суду, који је објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 39/18 од 25. маја 2018. године, а који су стекли услов за разговор са Комисијом Високог савета судства, обавештавају се да ће се разговори са њима обавити 25.октобра 2018. године, по редоследу и списку у прилогу.