• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца

08
Нов
2019

Високи савет судства, на основу члана 13. алинеја 10. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС" бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 12. Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова ("Службени гласник РС" бр. 41/15), објављује Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца.