• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinkog tužioca

08
Nov
2019

Visoki savet sudstva, na osnovu člana 13. alineja 10. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS" br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15) i člana 12. Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS" br. 41/15), objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinkog tužioca.