• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ

15
Авг
2018

Обавештавају се кандидати, који су поднели пријаву на оглас за избор судија у Управном суду (“Службени гласник РС“ бр. 39/18 од 25. маја 2018. године), а који су према евиденицији Високог савета судства већ полагали испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, да се писаним путем, поднеском или путем email-a, изјасне о томе да ли желе да остваре своје право да поново полажу испит из материје управног права.

Уколико кандидат одлучи да поново полаже испит из материје управног права, кандидату ће бити узета у обзир оцена остварена на последњем испиту.

Потребнo je да писaне изјаве доставите до 10. септембра  2018. године, са позивом на број: 7-00-109/2018-01, на следеће e-mail адресе marija.ristic@vss.sud.rs и natasa.djelic@vss.sud.rs  или на адресу: Високи савет судства, Ресавска 42, Београд.