• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

SAOPŠTENJE

15
Avg
2018

Obaveštavaju se kandidati, koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu (“Službeni glasnik RS“ br. 39/18 od 25. maja 2018. godine), a koji su prema evideniciji Visokog saveta sudstva već polagali ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, da se pisanim putem, podneskom ili putem email-a, izjasne o tome da li žele da ostvare svoje pravo da ponovo polažu ispit iz materije upravnog prava.

Ukoliko kandidat odluči da ponovo polaže ispit iz materije upravnog prava, kandidatu će biti uzeta u obzir ocena ostvarena na poslednjem ispitu.

Potrebno je da pisane izjave dostavite do 10. septembra  2018. godine, sa pozivom na broj: 7-00-109/2018-01, na sledeće e-mail adrese marija.ristic@vss.sud.rs i natasa.djelic@vss.sud.rs  ili na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd.