• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

18
Дец
2018

На седници одржаној 18.12.2018. године Високи савет судства је донео одлуку о увећању основне плате судијама који поступају у првом степеном Грађанског одељења Вишег суда у Београду за 15%, почев од 1. јануара 2019. године.

Наведена одлука је донета у складу са одредбом члана 42. став 1. Закона о судијама, која прописује да основна плата судије који обавља функцију у суду у коме се не могу попунити судијска места може да се увећа до 50%. Имајући у виду оперећеност судија који поступају  у првом степеном  Грађанског одељења Вишег суда у Београду, као и да у Вишем суду у Београду постоје упражњена судијска места, у циљу ефикасног поступања и савладавања прилива предмета, Високи савет судства је донео наведену одлуку.