• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

18
Dec
2018

Na sednici održanoj 18.12.2018. godine Visoki savet sudstva je doneo odluku o uvećanju osnovne plate sudijama koji postupaju u prvom stepenom Građanskog odeljenja Višeg suda u Beogradu za 15%, počev od 1. januara 2019. godine.

Navedena odluka je doneta u skladu sa odredbom člana 42. stav 1. Zakona o sudijama, koja propisuje da osnovna plata sudije koji obavlja funkciju u sudu u kome se ne mogu popuniti sudijska mesta može da se uveća do 50%. Imajući u vidu operećenost sudija koji postupaju  u prvom stepenom  Građanskog odeljenja Višeg suda u Beogradu, kao i da u Višem sudu u Beogradu postoje upražnjena sudijska mesta, u cilju efikasnog postupanja i savladavanja priliva predmeta, Visoki savet sudstva je doneo navedenu odluku.