• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства

20
Дец
2017

Високи савет судства на седници одржаној 20. децембра 2017. године, по огласу објављеном  у “Службеном гласнику РС“ број 86/17 од 22. Септембра 2017. године и у дневном листу ,,Политика”  од 21. септембра 2017. године донео:

 

Одлуку о избору судије у Управни суд

I

Јелица Пајoвић бира се за судију Управног суда.

 

II

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Управни суд:

 1. Бошковић Тија, судијски помоћник у Управном суду,
 2. Брајовић Зорана, судијски помоћник у Управном суду,
 3. Максимовић Драгана, судијски помоћник у Управном суду,
 4. Малинић Наташа, судијски помоћник у Управном суду,
 5. Пауновић Сандра, судијски помоћник у Управном суду,
 6. Родић Вања, судијски помоћник у Врховном касационом суду,
 7. Савић Бисерка, судијски помоћник у Управном суду,
 8. Стевић Капус Мира, судијски помоћник у Управном суду,
 9. Стојановић Биљана, судијски помоћник у Управном суду.