• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva

20
Dec
2017

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 20. decembra 2017. godine, po oglasu objavljenom  u “Službenom glasniku RS“ broj 86/17 od 22. Septembra 2017. godine i u dnevnom listu ,,Politika”  od 21. septembra 2017. godine doneo:

 

Odluku o izboru sudije u Upravni sud

I

Jelica Pajović bira se za sudiju Upravnog suda.

 

II

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Upravni sud:

 1. Bošković Tija, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 2. Brajović Zorana, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 3. Maksimović Dragana, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 4. Malinić Nataša, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 5. Paunović Sandra, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 6. Rodić Vanja, sudijski pomoćnik u Vrhovnom kasacionom sudu,
 7. Savić Biserka, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 8. Stević Kapus Mira, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 9. Stojanović Biljana, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu.