• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ - Виши суд у Новом Саду

22
Јун
2022

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ
Виши суд у Новом Саду

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ЗА ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ ("СЛУЖБЕНИ

ГЛАСНИК РС" 10/22 ОД 28.01.2022).-28.01.2022