• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE - Viši sud u Novom Sadu

22
Jun
2022

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE
Viši sud u Novom Sadu

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA ZA VIŠI SUD U NOVOM SADU ("SLUŽBENI

GLASNIK RS" 10/22 OD 28.01.2022).-28.01.2022