• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. septembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

11
Sep
2019

 Visoki savet sudstva na sednici održanoj 10. septembra 2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  11/19 od 20. marta 2019. godine i u ,,Službenom glasniku RS“, broj 20/19 od 22. marta 2019. godine doneo je: