• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука Високог савета судства од 24. 10. 2017. године о предлогу кандидата за председнике судова

24
Окт
2017

Високи савет судства на седници одржаној 24.  октобра 2017. године, по огласу        објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  16 од 2. марта 2017. године  донео је

I    Одлуку о предлогу кандидата за председника Привредног апелационог суда:

Јасминка Обућина, судија и  вршилац функције председника Привредног апелационог суда

II    Одлуку о предлогу кандидата за председника Привредног суда у Београду:

Јован Јовановић,   судија Привредног апелационог суда и вршилац функције председника Привредног суда у Београду

III    Одлуку о предлогу кандидата за председника Вишег суда у Прокупљу:

Ђурић Гордана,   судија и вршилац функције председника Вишег суда у Прокупљу.

IV    Одлуку о предлогу кандидата за председника Другог основног суда у Београду:

Татјана Јеремић, судија Првог основног суда у Београду и  вршилац функције председника Другог основног суда у Београду.

V    Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Крушевцу:

Ивановић Слободан,  судија и вршилац функције Основног суда у Крушевцу.

VI    Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Сурдулици:

Стојковић Сања, судија и вршилац функције Основног суда у Сурдулици.