• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Odluka Visokog saveta sudstva od 24. 10. 2017. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

24
Okt
2017

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 24. oktobra 2017. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 16 od 2. marta 2017. godine doneo je

I Odluku o predlogu kandidata za predsednika Privrednog apelacionog suda:

Jasminka Obućina, sudija i vršilac funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda

II Odluku o predlogu kandidata za predsednika Privrednog suda u Beogradu:

Jovan Jovanović, sudija Privrednog apelacionog suda i vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu

III Odluku o predlogu kandidata za predsednika Višeg suda u Prokuplju:

Đurić Gordana, sudija i vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Prokuplju.

IV Odluku o predlogu kandidata za predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu:

Tatjana Jeremić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu i vršilac funkcije predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu.

V Odluku o predlogu kandidata za predsednika Osnovnog suda u Kruševcu:

Ivanović Slobodan, sudija i vršilac funkcije Osnovnog suda u Kruševcu.

VI Odluku o predlogu kandidata za predsednika Osnovnog suda u Surdulici:

Stojković Sanja, sudija i vršilac funkcije Osnovnog suda u Surdulici.