• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Обавештење о одржавању испита за Управни суд, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

20
Феб
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Управном суду („Службени гласник РС”, број 103/18 од 26. децембра 2018. године), да ће Комисија Високог савета судства у поступку избора кандидата за судије по напред наведеном огласу спровести испит за управни суд на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, дана 13. марта 2019. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Високог савета судства, Ресавска 42, Београд .

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Високог савета судства, све до окончања испита.

У прилогу обавештења налази се списак кандидата који се позивају на полагање испита.  

Дана 20. марта 2019. године, а према распореду са списка који ће бити накнадно објављен, Комисија ће обавити разговоре са кандидатима.