• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o održavanju ispita za Upravni sud, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

20
Feb
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu („Službeni glasnik RS”, broj 103/18 od 26. decembra 2018. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu sprovesti ispit za upravni sud na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 13. marta 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Visokog saveta sudstva, Resavska 42, Beograd .

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Visokog saveta sudstva, sve do okončanja ispita.

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji se pozivaju na polaganje ispita.  

Dana 20. marta 2019. godine, a prema rasporedu sa spiska koji će biti naknadno objavljen, Komisija će obaviti razgovore sa kandidatima.