• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

06
Феб
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Основном суду у Мионици, Основном суду у Крушевцу, Основном суду у Краљеву, Основном суду у Рашкој, Основном суду у Великом Градишту, Основном суду у Ивањици и Основном суду у Зрењанину, („Службени гласник РС”, број 103/18 од 26. децембра 2018. године), да ће Комисија Високог савета судства у поступку избора кандидата за судије по напред наведеном огласу (на даље, Комисија) спровести испит за основне судове на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, дана 06. марта 2019. године, са почетком у 10,30 часова (регистрација почиње од 9,45 часова).

Испит ће бити одржан у великој сали Народне скупштине РС у улици Краља Милана 14.

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Народне скупштине, све до окончања целог испита.

На испит треба понети идентификациони документ (личну карту или пасош) и стручну литературу коју кандидат сматра потребном за израду писаног задатка.

У прилогу обавештења налази се списак кандидата који се позивају на полагање испита.