• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

06
Feb
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Mionici, Osnovnom sudu u Kruševcu, Osnovnom sudu u Kraljevu, Osnovnom sudu u Raškoj, Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Osnovnom sudu u Ivanjici i Osnovnom sudu u Zrenjaninu, („Službeni glasnik RS”, broj 103/18 od 26. decembra 2018. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu (na dalje, Komisija) sprovesti ispit za osnovne sudove na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 06. marta 2019. godine, sa početkom u 10,30 časova (registracija počinje od 9,45 časova).

Ispit će biti održan u velikoj sali Narodne skupštine RS u ulici Kralja Milana 14.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Narodne skupštine, sve do okončanja celog ispita.

Na ispit treba poneti identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i stručnu literaturu koju kandidat smatra potrebnom za izradu pisanog zadatka.

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji se pozivaju na polaganje ispita.