• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за март 2018.

Март 2018.
02
Мар
2018

Претходна листа кандидата за председника у Прекршајном суд у Обреновцу, Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Новом Пазару, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године

06
Мар
2018

Претходна листа кандидата за председника у Апелационом суду у Београду, Крагујевцу и Нишу и Управном суду, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године

06
Мар
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији у Врховном касационом суду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године

07
Мар
2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА СЕКРЕТАРА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

07
Мар
2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА СЕКРЕТАРА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

07
Мар
2018

Мишљење и сугестије Високог савета судства на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

27
Мар
2018

Одлука Високог савета судства од 26.03.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова