• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Претходна листа кандидата за председника у Прекршајном суд у Обреновцу, Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Новом Пазару, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године

02
Мар
2018

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 02. марта 2018. године у 15:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда, а према азбучном реду презимена кандидата и то: