• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука Високог савета судства од 26.03.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова

27
Мар
2018

Високи савет судства на седници одржаној 26. марта 2018. године по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17 од 22. новембра 2017. године, донео је

 

I Одлуку о предлогу кандидата за председника Управног суда

Јелена Ивановић, судија и вршилац функције председника Управног суда

 

II Одлуку о предлогу кандидата за председника Апелационог суда у Београду

Душко Миленковић, судија и вршилац функције председника Апелационог суда у Београду

 

III Одлуку о предлогу кандидата за председника Апелационог суда у Крагујевцу

Дубравка Дамјановић, судија и вршилац функције председника Апелационог суда у Крагуjевцу

 

IV Одлуку о предлогу кандидата за председника Апелационог суда у Нишу

Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда  и вршилац функције председника Апелационог суда у Нишу

 

V Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Новом Пазару

Ана Пејчиновић, судија Основног суда у Новом Пазару

 

VI Одлуку о предлогу кандидата за председника Прекршајног суда у Обреновцу

Сунчица Савић, судија Прекршајног суда у Београду