• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији у Врховном касационом суду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године

06
Мар
2018

У складу са чланом 8 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 06. марта 2018. године у 10:50 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, а према азбучном реду презимена кандидата и то: