• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

15
Mar
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačnu listu kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine, koju objavljuje dana 15.03.2019. godine na svojoj internet stranici u 09:00 časova