• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Sl. glasnik RS" br. 116/20 od 16. septembra 2020.godine

15
Jan
2021

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 116/20 od 16. septembra 2020. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, da će se razgovor sa njima obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, dana 01. februara 2021. godine, a prema spisku i rasporedu koji je dat u prilogu.

Kandidati koji dolaze na razgovor su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.